SPIS TREŚCI:

Co oznacza skrót SS,

Dlaczego są one robione,

Gdzie można je znaleźć,

Jak wstawić SS-y na forum.


CO OZNACZA SKRÓT SS?Skrót SS (Screen Shot), tłumacząc z języka angielskiego znaczy zrzut ekranu.DLACZEGO SĄ ONE ROBIONE?SS-y są robione, gdyż Administrator serwera ma podejrzenia odnośnie gracza, czy ten nie korzysta z niedozwolonych rzeczy (np. cheaty, skrypty, zakazana grafika, modele, etc.)GDZIE MOŻNA JE ZNALEŹĆ:Steam: Valve\steam\steamapps\common\counter-strike\cstrike_polish

Non-Steam: Counter-Strike/cstrike

Alternatywna opcja: Klikamy prawym przyciskiem na na naszą ikonkę z CS -> Właściwości -> Otwórz lokalizacje plików i tam szukamy folderu cstrike, tam powinny być SS-y